DIWRNOD DI WISG – 20/12/19 –  NON-UNIFORM DAY

Annwyl Riant/Gwarchodwyr

I ddiolch am eich cefnogaeth parhaol, rydym yn rhoi gwahoddiad i’r plant ddod i’r ysgol yn nillad eu hunain (diwrnod di wisg) ddydd Gwener – diwrnod olaf y tymor.  Ni fydd angen cyfranu.

Diolch yn fawr,

Ysgol Bro Alun a CRhA Ysgol Bro Alun              

 

Dear Parent/Guardian,

 As a thank you for your continued support, we invite all children to come into school in their own clothes (non-uniform) on Friday for the last day of the school term.  No donation required.

 Many thanks,

 Ysgol Bro Alun & Ysgol Bro Alun PTA