CAWL A CHAN

Fel rhan o weithgareddau Clwb yr URDD, rydym yn cynnal noson Cawl a Chan ddydd Mercher, Mawrth yr 8fed, er mwyn rhoi cyfle i blant yr ysgol sy’n cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd berfformio cyn yr Eisteddfod Cylch!
Mae croeso mawr i deuluoedd a ffrindiau ddod i ymuno a ni yn neuadd yr ysgol am 3:15pm.
Mi fydd angen casglu eich plentyn yn y man arferol am 4:30, os nad ydych am ddod i’r Cawl a Chan

As part of our URDD Club activities, we are holding a ’Cawl a Chan’ evening on Wednesday, March the 8th, giving a chance for the children who will be competing in the Urdd Eisteddfod to perform before the first round!
We would like to extend a warm welcome to parents and friends to come along to support in the school hall at 3:15pm.
If you aren’t able to attend please collect your child from the usual place at 4:30pm