BL 1 A 2 CLWB URDD – YR 1 & 2 CLWB URDD 1/3/17

YN ANFFODUS, OHERWYDD SALWCH STAFF, NI FYDD POSIB CYNNAL CLWB YR URDD I BLANT BL1 A 2 NOS YFORY, DDYDD MERCHER, 1AF O FAWRTH. (MAE CLWB AR ÔL YSGOL AR GAEL FEL ARFER).
YMDDIHEURIADAU AM UNRHYW ANHAWSTER.

UNFORTUNATELY, DUE TO STAFF SICKNESS, IT WILL NOT BE POSSIBLE FOR YR 1 & 2 CHILDREN TO ATTEND THE URDD CLUB TOMORROW, MARCH 1ST. (AFTER SCHOOL CLUB WILL BE AVAILABLE AS USUAL).
APOLOGIES FOR ANY INCONVENIENCE.