Ceisiadau dosbarth Derbyn 2024 / 2024 Reception class applications

Gall rhieni a gwarchodwyr nawr wneud cais am le yn nosbarth Derbyn yr ysgol ym Medi 2024, drwy ddilyn y ddolen isod i safle CBSW. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener, Tachwedd 17ed. 

Parents and carers can now make an application for a place in the school’s Reception class in September 2024, by following the link below to WCBC’s website. The closing date for applications is Friday, November 17th.

https://www.wrecsam.gov.uk/service/derbyniadau-ysgol/derbyn-i-ddosbarthiadau-derbyn

https://www.wrexham.gov.uk/service/school-admissions/reception-admissions