Celf a Chrefft yr Urdd / Urdd Art and Craft Competition

Cawsom gryn dipyn o lwyddiant yn yr Eisteddfod Celf a Chrefft nos Fawrth yma. Dyma i chi pwy sydd wedi ennill ac wedi mynd drwy i’r rownd y Sir. Da iawn chi!

We had a great deal of success at the Art and Craft Eisteddfod this Tuesday. Here’s who has won and gone through to the County round. Well done!

Gwaith Cyfrifiadur:  1af / 1st: Carys Bl.2

Gwaith Creadigol 3D Blwyddyn 1 a 2: 2ail / 2nd Grwp Bl.1

Gwaith Creadigol 3D Blwyddyn 5 a 6: 1af / 1st : Y Peldroedwyr Perffaith  2ail/2nd : Y Parti Prydferth 

                                                                     1af/1st: Grwp y Goleuadau  3ydd/ 3rd: Grwp y Ras.

Gwaith Creadigol 3D Blwyddyn 3 a 4: 1af / 1st : Grwp Delamere 2ail/ 2nd: Grwp Bro Alun   3ydd/3rd: Grwp Gwersyllt