Gala Nofio Llwyddiannus! / Successful Swimming Gala!

Llongyfarchiadau mawr i Madison ac Osian o Flwyddyn 5 yn y gala nofio ddoe. Mi enillodd Madison y ras pili pala a dod yn 3ydd yn y ras rydd hefyd. Mi fydd Madison yn cynrychioli’r ysgol yn y rownd nesaf. Da iawn hefyd i Osian am ddod yn 3ydd yn y ras rydd ac yn 3ydd yn y ras nofio cefn.

Hoffwn longyfarch y tîm i gyd am eu hymdrech yn y gala. Da iawn blantos!

Congratulations to Madison and Osian from Year 5 for their success in the swimming gala yesterday. Madison won the butterfly race and came 3rd in the freestyle race. Madison will be representing the school in the next round.   Well done to Osian for coming 3rd in the freestyle race and 3rd in the backstroke race too.

I would like to congratulate the whole team for their efforts at the gala. Well done Bro Alun!