Clwb ar ôl Ysgol – After School Club

Nodyn i’ch hysbysu na fydd posib i ni gynnal y clwb ar ddwy noson cyn diwedd y tymor. Y dyddiadau na fydd yna glwb fydd dydd Iau, Mehefin 21ain a dydd Gwener, Gorffennaf 13eg.
A wnewch chi sicrhau fod trefniadau eraill wedi’u gwneud ar gyfer casglu’r plant am 3:15 pm ar y nosweithiau yma os gwelwch yn dda. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra mae hyn yn ei achosi.

It won’t be possible for us to hold the After School Club on two nights before the end of the term. The dates when there’ll be no club is Thursday 21st June and Friday, July 13th.
Could you please make alternative arrangements to collect your child/children at 3:15 pm from school on these days. Apologies for any inconvenience this causes.

Diolch yn fawr / Thank you