Pob lwc – Bro Alun – Good luck

Pob lwc i dîm Bro Alun yn rownd derfynol y Cwis Llyfrau yfory yn Aberystwyth. Y tro cyntaf i’r ysgol fod yn rhan o’r Cwis Llyfrau Cenedlaethol!
Pob lwc hefyd i’r tîm athletau yng nghystadleuaeth athletau’r Urdd yng Nghei Cona. Mwynhewch y profiad!

Good luck to the Bro Alun team at the final round of the National Reading Quiz in Aberystwyth tomorrow. It’s the first time the school have been part of the national competition!
Good luck also to the athletics team at the Urdd athletics competition in Connah’s Quay tomorrow. Enjoy the experience!