CLWB AR OL YSGOL WEDI CAU YFORY – AFTER SCHOOL CLUB CLOSED TOMORROW

Nodyn i’ch atgoffa na fydd posib i ni gynnal y clwb yfory, dydd Gwener, Gorffennaf 13eg.
A wnewch chi sicrhau fod trefniadau eraill wedi’u gwneud ar gyfer casglu’r plant am 3:15 pm

Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra mae hyn yn ei achosi.

A reminder that it won’t be possible for us to hold the After School Club tomorrow, Friday, July 13th.
Could you please make alternative arrangements to collect your child/children at 3:15 pm from school.

Apologies for any inconvenience this causes.

Diolch yn fawr / Thank you