Ymweliad i’r Llyfrgell – A visit to the Library

Cafodd Blwyddyn 3 a 4 fore hyfryd yn ymweld â Llyfrgell Gwersyllt heddiw. Mae pawb wedi derbyn cerdyn aelodaeth ac wedi dewis llyfr i fynd adref gyda nhw. Bydd angen dychwelyd y llyfrau i’r llyfrgell erbyn 2/8/18.

Year 3 and 4 enjoyed a morning at Gwersyllt Library.  Everyone was given a book to take home alongwith a new library membership card.  The book will need to be returned to the libarary by 2/8/18.