Clwb pel-rwyd / Netball club

Bydd clwb pêl rwyd i Flynyddoedd 5 a 6 yn cael ei gynnal bob nos Iau tan 4 o’r gloch yn cychwyn wythnos nesaf (5/10/23). Cofiwch ddod â gwisg addas a trainers.

Os yw’n bwrw glaw, bydd yr ymarferion yn cael eu gynnal yn y neudd oni bai ein bod ni yn dweud yn wahanol wrthoch chi drwy neges ar ap yr ysgol.

 

Netball club for Years 5 and 6 will be held every Thursday until 4 o’clock, starting next week (5/10/23). Remember to bring your sports kit and trainers.

If it’s raining, the practice will be held in the hall, unless we let you know otherwise through the school app.

 

Diolch yn fawr,

Staff CA2