Clwb yr URDD – Noson – Cawl a Chan – Evening

Clwb yr URDD – Noson Cawl a Chan

Fel rhan o weithgareddau Clwb yr URDD, rydym yn cynnal noson Cawl a Chan ddydd Mercher, Chwefror 28ain, er mwyn rhoi cyfle i blant yr ysgol sy’n cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd berfformio cyn yr Eisteddfod Cylch!
Ni fydd Clwb Celf a Chrefft yr Urdd yr wythnos hon.
Mae croeso mawr i deuluoedd a ffrindiau ddod i ymuno a ni yn neuadd yr ysgol am 3:15pm.
Mi fydd angen casglu eich plentyn yn y man arferol am 4:30, os nad ydych am ddod i’r Cawl a Chan

As part of our URDD Club activities, we are holding a ’Cawl a Chan’ evening on Wednesday, February the 28th, giving a chance for the children who will be competing in the Urdd Eisteddfod to perform before the first round!
There will be no Urdd Arts and Craft club held this week.
We would like to extend a warm welcome to parents and friends to come along to support in the school hall at 3:15pm.
If you aren’t able to attend please collect your child from the usual place at 4:30pm

Diolch am eich cefnogaeth – Thank you for your support,

Mrs Watson-Smyth,