Dydd Gwyl Dewi – St David’s Day

BL2, BL3 + BL4

Dydd IAU – Mawrth 1af – Dydd Gŵyl Dewi
THURSDAY – 1st March – St David’s Day

Annwyl Rieni
Bydd croeso i’r plant wisgo unrhyw beth yn ymwneud â Chymru i’r ysgol ar y diwrnod, boed yn wisg draddodiadol Gymreig, dilledyn chwaraeon neu rywbeth coch.
Mi fydd plant bl 2, 3 + 4 yn cymryd rhan mewn gorymdaith trwy ganol Wrecsam am 1 pm, mae croeso i bawb ddod i gefnogi (dechrau o Llwyn Isaf). Cawn ddod a baneri ayb. Byddant yn ol yn yr ysgol erbyn 2pm.
Ni fydd angen unrhyw gyfraniad ariannol am wneud hyn.

Dear Parents
The children are welcome to wear anything to do with Wales to school on the day, whether it be a traditional costume, a sports top or anything red.
Yr 2, 3 + 4 children will take part in a procession through Wrexham town centre at 1pm, all are welcome to come and support (starting at the Guildhall). They may bring flags, banners etc. They will be back in school by 2pm.
There’ll be no need to contribute any money for this.

Diolch/Thank you