Comisiynydd y Gymraeg – Welsh Language Commissioner

Diolch yn fawr i Glesni o swyddfa Comisiynydd y Gymraeg am ddod draw i siarad efo Blwyddyn 5 bore ma am y Gymraeg yn ein hardal leol a dros Gymru. Roedd y plant yn llawn syniadau a chwestiynau!

Thanks to Glesni from the Welsh Language Commissioner’s office for visiting Year 5 this morning to discuss the Welsh language in our local area and across Wales. The children had so many interesting ideas and questions!

Dyma Glesni efo Llysgenhadon Iaith Bl5, Niamh a Charlie.