Clybiau Pêl droed a Phêl rwyd / Football and Netball Clubs

Clybiau Pêl droed a Phêl rwyd

Football and Netball Clubs

Bydd clybiau pêl rwyd a phêl droed i Flynyddoedd 4 a 5 yn cychwyn ddydd Mercher, Mai 1af ar ôl ysgol. Bydd y clybiau yn cael eu cynnal bob nos Fercher o 3:15 tan 4:00 gan gychwyn yr wythnos hon. Cofiwch ddod â gwisg addas a trainers.

Os yw’n bwrw glaw, bydd yr ymarferion yn cael eu gohirio.

We will be starting football and netball clubs for Years 4 and 5 on Wednesday, May 1st after school. The clubs will run every Wednesday from 3:15 until 4:00.

If it’s raining, the practice will be cancelled.

Diolch yn fawr,

Miss Hughes a Mr Kimberley