Cwis Llyfrau – Book Quiz

Llongyfarchiadau i Sophie, Jack, Betsi ac Emily o Flwyddyn 4 am gynrychioli’r ysgol yn y Cwis Llyfrau lleol bore ma. Fe wnaethon nhw drafod yn hyderus ac maent yn edrych ymlaen at y rownd genedlaethol ym mis Mehefin! Llongyfarchiadau hefyd i Emily am ennill tystysgrif am drafod yn arbennig.

Congratulations to Sophie, Jack, Betsi and Emily from Year 4 for representing the school at the local Reading Quiz this morning. They all discussed their book confidently and are now looking forward to the national round in June! Well done to Emily for winning a certificate for her excellent discussion skills.