Nosweithiau rhieni – Parents’ evenings

Nodyn i atgoffa bod nosweithiau rhieni yn ystod yr wythnos hon:

Meithrin – Llun i Gwener

Derbyn  Dydd Mawrth 13/3/18 a Dydd Iau 15/3/18

Blwyddyn 1, 2, 3 a 4 Dydd Llun 12/3/18, Dydd Mawrth 13/3/18

A reminder about Parents’ evenings this week.

Nursery – Monday – Friday

Reception  Tuesday 13/3/18 or Thursday 15/3/18

Years 1, 2, 3 + 4  Monday 12/3/18 or Tuesday 13/3/18