Cyngerdd Derbyn – 4pm – Reception Concert

Bydd cyngerdd dosbarth Derbyn yn cael ei gynnal yn y neuadd am 4 o’r gloch heddiw, bydd y plant yn aros yn yr ysgol tan fydd y cyngerdd yn dechrau, cawn ddiod a rhywbeth i fwyta gan y staff.

Reception class concert will be held in the school hall at 4pm today, the children will stay in school until the concert startsand the staff will give them a drink and a snack.