Sioe Cyw 12/12/17

Rydym newydd glywed fod Sioe Cyw yfory wedi ei chanslo yn Ysgol Rhiwabon. Roedd disgyblion Derbyn, Bl 1 a 2 fod mynychu. Bydd trefniadau cinio felly fel unrhyw ddiwrnod arferol. Byddwn yn cysylltu fory a’r cwmni tocynnau ynglyn ac unrhyw ad-daliadau.

We’ve just been informed that tomorrow’s Cyw show at Ruabon school has been cancelled. Pupils from Reception class, Years 1 and 2 were supposed to attend. Tomorrow’s lunch arrangements will therefore be the same as on a normal school day. We will contact the ticket company tomorrow regarding refunds.