CYNGHERDDAU / CONCERTS

ALARCH, DRUDWEN A BRAN (RHAI TOCYNNAU AR GAEL O’R SWYDDFA)

11/12/23 2pm & 5:30pm YN NEUADD YR YSGOL

DRYW, ROBIN GOCH A PIODEN  (RHAI TOCYNNAU AR GAEL O’R SWYDDFA)

12/12/23 10:30am & 2pm YN NEUADD YR YSGOL

ADRAN IAU BL 3,4,5 & 6 (DIM TOCYNNAU AR ÔL)

13/12/23       2pm YN NEUADD YR YSGOL

                  5:30pm YN EGLWYS Y DRINDOD GWERSYLLT

 

ALARCH, DRUDWEN A BRAN       (SOME TICKETS AVAILABLE FROM RECEPTION)

11/12/23 2pm & 5:30pm IN THE SCHOOL HALL

DRYW, ROBIN GOCH A PIODEN      (SOME TICKETS AVAILABLE FROM RECEPTION)

12/12/23 10:30am & 2pm IN THE SCHOOL HALL

JUNIORS 3,4,5 & 6  (BOTH CONCERTS SOLD OUT)

13/12/23       2pm  IN THE SCHOOL HALL

                  5:30pm  GWERSYLLT HOLY TRINITY CHURCH