Newid i Cyngerdd Adran Iau / Juniors Concert Change

Oherwydd amgylchiadau annisgwyl bydd cyngerdd yr adran iau am 2pm ddydd Mercher 13eg o Ragfyr yn symyd i neuadd yr ysgol.  Bydd y cyngerdd 5.30pm yn aros yn Eglwys y Drindod Sanctaidd Gwersyllt.

Due to unforseen circumstances the juniors 2pm concert on Wednesday 13th of December has been moved to the school hall.  The 5.30pm concert will remain in Gwersyllt Holy Trinity Church.