Cyngor Ysgol Bro Alun / Ysgol Bro Alun’s School Council.

Cyngor Ysgol Bro Alun / Ysgol Bro Alun’s School Council.

Rydym yn gyffrous iawn i gyflwyno i chi Cyngor Ysgol Bro Alun eleni. Dyma’r criw o ddysgwyr a etholwyd gan blant ein dosbarthiadau er mwyn eu cynrychioli yn y cyfarfodydd. Byddwn yn trafod gwahanol ffyrdd o wella’r ysgol ac yn trefnu gweithgareddau i godi arian.
We are very excited to introduce to you our new School Council. These are the pupils elected by the children in each class to represent them in Council meetings. We will discuss different ways to improve the school and arrange fund raising activities.

Y Cyngor 2017-18:
Cadeirydd/ Chairperson: Evie Jones: Blwyddyn 4
Is-Gadeirydd / Vice Charperson: Teejay Murphy Blwyddyn 4
Ysgrifennyddes: Maisie Sutcliffe Blwyddyn 3
Is Ysgrifennydd : Luke Gaffney Blwyddyn 3
Cynrychiolwyr Dosbarth Bl2 / Class Representatives Yr 2: Nathan Simmons & Daisy Darling
Cynrychiolwyr Dosbarth Bl1 / Class Representatives Yr 1: Finley Griffiths & Isabelle Piggott
Cynrychiolwyr Dosbarth Derbyn / Class Representatives Reception: Mia Dawkins & Connor Humphreys