Cyngor Ysgol – School Council

Rydym yn gyffrous iawn i gyflwyno i chi Cyngor Ysgol cyntaf Bro Alun.

Dyma’r criw o ddysgwyr a etholwyd gan blant ein dosbarthiadau er mwyn eu cynrychioli yn y cyfarfodydd. Rydym yn cyfarfod bob hanner tymor gyda Mrs Watson-Smyth y Dirprwy. Byddwn yn trafod gwahanol ffyrdd o wella’r ysgol, ac yn trefnu gweithgareddau i godi arian.

We are very excited to introduce to you our first School Council.

These are the pupils elected by the children in each class to represent them in Council meetings.  The Council will meet every half term with Mrs Watson-Smyth, Deputy Head Teacher.  We will discuss different ways to improve the school and arrange fund raising activities.

 

CYNGOR - COUNCIL