Cystadlaethau’r Urdd / Urdd Competitions

Yn ogystal â’r unawdau canu a llefaru, mae rhai disgyblion yr Adran Iau wedi dangos diddordeb i gystadlu eleni yn y gystadleuaeth Parti Llefaru a’r Ymgom.

Gan fod y dyddiad ar gyfer cofrestru i’r cystadlaethau dydd Llun nesaf (14.2.22) hoffem wybod os gwelwch yn dda pwy sydd â diddordeb i gystadlu yn y cystadlaethau yma erbyn bore dydd Gwener.

Mae’n hanfodol fod eich plentyn wedi ymaelodi â’r Urdd er mwyn gallu cystadlu.

Yn dibynnu a’r niferoedd, byddem yn cynnal clwb yr Urdd ar nos Fercher ar ôl hanner tymor.

Cysylltwch â  [email protected] neu [email protected] os oes gan eich plentyn diddordeb yn y cystadlaethau Parti Llefaru neu’r Ymgom erbyn bore Dydd Gwener os gwelwch yn dda.

 

In addition to the individual singing and reciting competitions, a few Key Stage 2 pupils have shown an interest in competing in the group reciting and sketch competitions.

Registration closes for the competitions on Monday (14.2.22) therefore if anyone is interested in competing in these competitions, please would you inform us by Friday morning.

It is essential that your child has registered with the Urdd in order to compete.

Depending on the numbers, we hope to hold an Urdd club after school on Wednesdays after half term. Please contact [email protected] or  [email protected]  if your child has an interest in competing in the group reciting or sketch competitions by Friday morning.

Thank you.