Cystadlaethau Celf a Chrefft yr Urdd / Urdd Arts and Crafts Competitions

Thema’r cystadlaethau Celf a Chrefft yr Urdd eleni yw Môr a Mynydd. Mae croeso mawr i aelodau’r Urdd gymryd rhan mewn amrywiaeth o gystadlaethau celf a chrefft os ydyn nhw’n dymuno.

Wedi atodi mae linc i’r rhestr o gystadlaethau posib. Cofiwch fod hi’n hanfodol bod yna gysylltiad gyda’r thema’r Eisteddfod eleni.

Bydd cyfle da i chi fod yn greadigol efallai yn ystod yr hanner tymor, ar ddiwrnod gwlyb neu yn ystod yr wythnosau nesaf!

Yn wahanol i’r arfer, bydd yr holl broses o feirniadu gwaith ar lefel rhanbarthol yn digwydd yn rhithiol.

Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru yw Dydd Mawrth y 5ed o Ebrill 2022.

 

The theme of this year’s Urdd’s Arts and Crafts competitions is Summit to Shore.   Pupils that are Urdd members can take part in the arts and crafts competitions.

Attached is a link to the list of all the competitions available this year. Please remember that it is essential that there is a connection with this year’s Eisteddfod theme. 

It may be a good opportunity to be creative during the half-term holiday, on a rainy day, or in the coming weeks. 

Contrary to usual practice, the entire process of adjudicating the arts and crafts at a regional level will be virtual.

The deadline for registration is Tuesday, 5th of April 2022.

 

https://www.urdd.cymru/files/8716/4441/6951/Rhestr_testunau_2022-CY_v10.pdf

 

https://www.urdd.cymru/files/2716/4441/6993/Rhestr_testunau_2022-EN_v10.pdf