Cystadleuaeth Stori Radio Cymru / Radio Cymru Story Competition

Llongyfarchiadau mawr i Sophie a Miah am gystadlu yn y gystadleuaeth ‘Sgwennu Stori Radio Cymru’ yn ddiweddar. Braf iawn oedd darllen eu straeon byr efo’r teitl ‘Y Gyfrinach’ a oedd yn llawn dychymyg a chreadigrwydd.

Da iawn chi genod a diolch yn fawr am gystadlu.

 

A big congratulations to Sophie and Miah for competing in the story writing competition ‘Sgwennu Stori Radio Cymru’ recently. It was wonderful to read their short story with the title ‘The Secret’. The stories were full of imagination and creativity.

Well done to them both and a big ‘Diolch!’ for competing.