Dathlu Diwrnod y Llyfr 2019 / Celebrating World Book Day 2019

Roedd pawb yn werth eu gweld heddiw yn eu pyjamas ac roedd y plant wrth eu boddau yn cael rhannu a dangos eu hoff lyfrau amser gwely gyda’i ffrindiau.

Yn ystod y p’nawn aeth disgyblion yr Adran Iau i ddarllen i’r plant ieuengaf yr ysgol.  Dyma ychydig o luniau ohonynt yn darllen a mwynhau llyfrau ei gilydd. Roedden nhw wedi gwirioni’n lan!

Everyone looked very comfortable today in their pyjamas and the children thoroughly enjoyed sharing and showing their favorite bedtime books to their friends.

During the afternoon, pupils from Key Stage 2 went to read with the Foundation Phase children. Here are a few pictures of them reading and enjoying each other’s books. It was a lovely sight!