Gwasnaeth Cyngor Ysgol / School Council’s Assembly

Dyma nhw ‘r Cyngor Ysgol yn ein gwasanaeth bore ‘ma yn rhannu diweddariad o’u gwaith caled hyd yma. Siaradodd yr holl ddisgyblion yn wych ac roeddent hyd yn oed wedi creu PowerPoint yn llawn lluniau o’r digwyddiadau a’r pethau da y maent wedi ei drefnu ers mis Medi.  Mae ganddyn nhw gynlluniau cyffrous ar y gweill hefyd. Diolch i chi Cyngor Ysgol.

This morning in the school assembly, our School Council gave an update of what they have done since September. All the pupils spoke clearly and confidently and they had even made a PowerPoint full of photographs showing events and all the things they have done so far. It was lovely to hear about their exciting plans for the rest of the school year too. Thank you School Council.