DERBYN LLUN DOSBARTH!! – RECEPTION CLASS PHOTO!!

Ffotograff Tempest DYDD MERCHER, MAI 5ED

Mae dosbarth derbyn, PIODEN A ROBIN GOCH, yn cael eu llun dosbarth (5/5/2021) ac felly bydd angen iddynt ddod i’r ysgol yn eu gwisg ysgol.

Diolch

Tempest photograph on WEDNESDAY 5TH OF MAY

The reception class, PIODEN & ROBIN GOCH are having their class photograph (5/5/2021) and therefore will need to come to school in their school uniform.

Thank you