BL 6 LLUN UNIGOL A DOSBARTH – TEMPEST – YR 6 INDIVIDUAL AND CLASS PHOTO

Ffotograff Tempest DYDD MERCHER, MAI 5ED

Mi fydd disgyblion blwyddyn 6 yn cael tynnu ffotograff unigol ar gyfer eu llun dosbarth olaf ym Mro Alun ar  5/5/2021 ac felly bydd yn angen iddynt ddod i’r ysgol yn eu gwisg ysgol.
Ni fydd angen dod a gwisg addysg gorfforol ar gyfer y wers y diwrnod hwn.

Diolch
Mrs Saran Lynch

Tempest photograph WEDNESDAY MAY 5TH

Year 6 pupils will be having an individual photograph taken in preparation for their final class photograph in Bro Alun on 5/5/21 and therefore will need to come to school in their school uniform.
There will be no need for PE clothes for their lesson that day.

Thank you
Mrs Saran Lynch