Diogelwch ar y We / Internet Safety

Yr wythnos hon mae hi’n wythnos diogelwch ar y we ac mae’r disgyblion wedi cael eu hatgoffa o sut i gadw’n ddiogel ar y we.
Dyma fideo hynod o bwysig gan ein Dewiniaid Digidol i’n hatgoffa o’r peryglon.

As part of Internet Safety Week, the pupils are being reminded how to stay safe on the internet.
Here is an extremely important video from our Digital Wizards to remind us of the dangers.

https://www.j2e.com/ysgol-bro-alun/AwelWatson-Smyth/Gwasanaeth+Diwrnod+Diogelwch+y+We.MOV/