Diolch / Thank you Mr Zimunya

Diolch o galon i Mr Zimunya am ddod bore ‘ma i sgwrsio gyda’r Cyfnod Sylfaen am fywyd yn Zimbabwe.
Cawsom wybod am draddodiadau, bwyd ac am deganau Affricanaidd.
Diolch am ddangos lluniau a rhannu gwybodaeth ddefnyddiol i ni.  Rydych wedi ein helpu i ddysgu’n fwy am y thema ysgol gyfan ‘A ydy’r byd yn newid?’ Diolch.

Thank you Mr Zimunya for coming to talk to the Foundation Phase classes this morning about life in Zimbabwe.
We enjoyed learning about African traditions, food and toys.
We loved listening to your interesting information.
It has certainly enhanced our school topic ‘Is the world changing?’ Thank you very much.