Diwrnod defnyddio’r we yn ddiogel / Safer Internet Day

Gyda heddiw yn ddiwrnod defnyddio’r we yn ddiogel, dyma ychydig o wybodaeth i rieni a gofalwyr ar sut i helpu’ch plant i ddefnyddio’r we ac appiau yn ddiogel a chyfrifol.

With today being Safer Internet Day, below is some information for parents and carers to help children to use the internet and apps safely and responsibly.