Disgyblion Dosbarth Meithrin, Derbyn a Bl. 1 / Activities for Nursery, Reception and Yr 1 Pupils.

Dyma syniadau o weithgareddau defnyddiol y medrwch chi eu cwblhau gyda’ch plant. Gweler yr atodiadau isod.

Here are some useful activities and ideas that you can complete with your children. Please see the attachments below

Yn ogystal, rydym wedi darparu pecyn gwaith ar gyfer y disgyblion Meithrin, Derbyn a Bl. 1 ac mae croeso i chi eu casglu o’r ysgol yfory rhwng 10am a 2pm.

We have also provided a work pack for the Nursery, Reception and Yr. 1 pupils and you are welcome to collect them from school tomorrow between 10am and 2pm.

Diolch / Thank you

Meithrin Nursery

Derbyn a Blwyddyn 1

Apiau Apps