Gweithgareddau Cartref Blwyddyn 2 / Home Activities for Year 2

Dyma syniadau o weithgareddau defnyddiol y medrwch chi eu cwblhau gyda’ch plant. Gweler yr atodiad isod.

Here are some useful activities and ideas that you can complete with your children. Please see the attachment below.

Os nad oes gennych chi offer TGCh neu fynediad i’r rhyngrwyd, mae croeso i chi alw  i’r ysgol yfory rhwng 10am a 2pm i gasglu pecyn gwaith ar gyfer eich plentyn. Yn ogystal, os hoffech chi fynediad i’r adnoddau Seesaw,  mae croeso i chi gasglu’r cod QR o’r ysgol yfory.

If you do not have ICT equipment or access to the internet, you are welcome to call into school tomorrow between 10am and 2pm to collect a work pack for your child. In addition, if you would like access to the online resources on Seesaw, please feel free to collect the QR code from school tomorrow.

Diolch / Thank you

Blwyddyn 2 Year 2