Diwrnod Arwyr / Heroes’ Day

Cawsom ddiwrnod cofiadwy yn dathlu Diwrnod Arwyr yr wythnos diwethaf. Roedd y disgyblion yn edrych yn wych!

Diolch yn fawr i ddisgyblion Bl. 6 am drefnu diwrnod llwyddiannus ac am godi £156.

Dyma fideo o uchafbwyntiau’r dydd, mwynhewch!

We had great fun on our Heroes’ Day last week. The pupils all looked fantastic!

Many thanks to Yr. 6 for organising a successful day and for raising £156.

Here is a video for you to enjoy!