Diwrnod Santes Dwynwen / St. Dwynwen’s Day

Dydd Santes Dwynwen hapus i bawb! Dyma ni  yn dathlu diwrnod Santes Dwynwen heddiw ym Mro Alun.

Cawsom wasanaeth ysgol gyfan heddiw yn adrodd hanes Santes Dwynwen ac rydym wedi bod yn brysur iawn yn ein dosbarthiadau yn ysgrifennu cardiau, pobi bisgedi a chreu addurniadau deniadol.

Happy St Dwynwen’s Day to you!  We are celebrating  St. Dwynwen’s day today here at Ysgol Bro Alun. This morning in our school assembly we were reminded of  St. Dwynwen’s story and we have also been very busy in our classes writing cards, baking biscuits and creating attractive decorations.

Dyma ychydig o luniau i rannu gyda chi / Here are a few pictures to share with you.