Dosbarth Derbyn a Blwyddyn 1 / Reception and Year 1

Bydd pecynnau gwaith newydd ar gyfer dosbarthiadau Pioden, Bran a Drudwen ar gael wythnos nesaf. Bydd disgyblion sy’n dod i’r ysgol Ddydd Llun a Dydd Mawrth yn cael y pecyn i ddod adref. Os nad yw eich plentyn yn dod i’r ysgol, gallwch gasglu eich pecyn o’r ysgol yn ystod yr wythnos.

New work packs for Pioden, Bran and Drudwen classes will be available next week. Pupils attending school on Monday and Tuesday will be given their pack to bring home. If your child isn’t attending school, you can collect your pack from school during the week. 

Mat geiriau Tasg Atgof Memory Task word mat

Tasg Atgof Memory Task

Tasgau 29.6.20 – 17.7.20 Tasks