Gwybodaeth casglu a gollwng o’r wythnos nesaf ymlaen / Dropping off and collecting arrangements from next week onwards

Isod, mae yna lythyr pwysig yn egluro y drefn sydd i’w dilyn gan rieni a gwarchodwyr wrth ollwng a chasglu plant yn yr ysgol am y dair wythnos nesaf. Mae yna hefyd daflen i fynd efo’r llythyr sy’n cynnwys lluniau.

Below is an important letter for parents and carers regarding bringing children to the school and collecting them at the end of the day for the next three weeks. There is also an accompanying document with photos.

Gwybodaeth gollwng a chasglu / Dropping off and collecting information

Lluniau giatiau / Gates photos