Dosbarth Derbyn a Blwyddyn 1 / Reception and Year 1

Mae yna grwp Facebook wedi cael ei sefydlu gan yr ysgol ar gyfer plant a rhieni dosbarth Derbyn a Bl 1 (Pioden, Drudwen a Bran). Mae yna negeseuon fideo gan yr athrawon i’r plant yno yn barod a bydd yn cael ei ddiweddaru gan y staff yn gyson. Mae croeso i rieni  Derbyn a Bl 1 uwchlwytho gwybodaeth am beth mae’r plant wedi bod yn gwneud hefyd, unai mewn geiriau, lluniau neu fideos! Mae’r grwp yn un preifat felly bydd angen i chi wneud cais i fod yn aelod o’r grwp gyntaf – mae’r linc perthnasol isod.

We have set up a Facebook group for the parents and children of the Reception and Year 1 classes (Pioden, Drudwen and Bran). There are video messages from the teachers already there and they will be updating posts in the group regularly. Reception and Year 1 parents are welcome to upload information on what the children have been doing, either in a written post, with pictures or videos! It is a private group so you’ll need to send a request to join the group first – the link to the group is below.

https://www.facebook.com/groups/580042479273991/