Dosbarth Drudwen / Drudwen class

Rhieni a gwarchodwyr dosbarth Drudwen – Nodyn i ofyn i chi wirio eich ebyst am neges gan yr ysgol am brawf rhagofal PCR diwrnod 8.

Drudwen class parents and carers – A note to ask you to check your emails for a message from the school regarding a Day 8 PCR precautionary test.