Dosbarth Drudwen / Drudwen class

I sylw rhieni a gwarchodwyr dosbarth Drudwen – a wnewch chi sicrhau eich bod wedi gwirio eich ebost am neges wedi ei gyrru o’r ysgol y prynhawn ‘ma os gwelwch yn dda.

FAO of Drudwen class parents and carers – could you please ensure that you have checked your emails for a message from the school sent this afternoon.