DWR CYMRU – WELSH WATER

Roeddem yn lwcus iawn heddiw i gael ymweliad gan Arfona Evans o Ddwr Cymru.  Cawsom wasanaeth arbennig yn dysgu am y gylchred ddwr ac fe wnaeth Blwyddyn 3 gymryd rhan mewn gweithdy.  Fe wnaethant lwyddo i greu cyflenwad dwr ar gyfer tref fel Wrecsam.  Da iawn chi!

We were lucky today to have a visit from Arfona Evans from Welsh Water.  We had a special assembly where the children learned about how water is supplied.  Year 3 then attended a workshop and succeeded to create a water supply for a town like Wrexham.  Well done to them!

Gweithdu dwr - Water workshop img_0280 img_0278 img_0277