GYMNASTEG BL2 GYMNASTICS

GYMNASTEG BL2 GYMNASTICS

Dydd Iau y 3ydd o Dachwedd, bydd Blwyddyn 2 yn mynychu’r Ganolfan Chwaraeon Queensway ar gyfer gwersi gymnasteg yn ystod y 7 wythnos nesaf.

Gofynnwn yn garedig am gyfraniad o £2.00 yr wythnos sy’n cynnwys cost y wers a’r bws i’r Ganolfan Chwaraeon Queensway.

Dylai eich plentyn ddod i’r ysgol yn barod mewn gwisg addysg gorfforol a trainers pob dydd Iau yn ystod yr hanner tymor yma.

 

Thursday 3rd of November, Year 2 will be attending the Queensway Sports Centre for gymnastic lessons for the next 7 weeks.

We kindly ask for a contribution of £2.00 per week which includes the cost of the lesson and the bus fair to the Queensway Sports Centre.

Please send your child to school wearing trainers and their P.E uniform every Thursday for this half term.