#Dydd Miwsig Cymru 2019. Ffederasiwn Plas Coch a Bro Alun

Cawsom ddiwrnod cofiadwy  arall heddiw yn dathlu #Dydd Miwsig Cymru 2019.

Aeth disgyblion 3,4,a 5 draw i Ysgol Plas Coch a chawsom gwmni Blwyddyn 1 a 2 Plas Coch yma am y dydd.  Yn ystod y bore gwnaethom fwynhau cwblhau amrywiaeth o weithgareddau megis dylunio clawr CD Cymraeg newydd ac ysgrifennu adolygiad o’r gig Gwilym. Yn y pnawn cawsom ddawnsio a chwis cyffrous i gloi’r dydd.

Roedd y disgyblion wedi ymddwyn yn ysblennydd ac wedi mwynhau dathlu #Dydd Miwsig Cymru 2019 ar y cyd fel ffederasiwn.

Edrychwn ymlaen at fwy o ddathliadau gyda’n ffrindiau newydd yn y dyfodol agos!

Dyma flas i chi o’r hwyl a chawsom heddiw …

 

We had an extremely memorable day today celebrating #Dydd Miwsig Cymru 2019.

Years 3,4 and 5 went over to Ysgol Plas Coch and Years 1 and 2 from Plas Coch came over to join us at Ysgol Bro Alun. During the morning we enjoyed many fun activities together which included designing a CD cover for a Welsh band and writing a review of Gwilym’s gig. In the afternoon we had a great disco and an exciting quiz to end the day.

All pupils behaved exceptionally and they thoroughly enjoyed celebrating #Dydd Miwsig Cymru 2019 as part of our federation.

We look forward to more celebrations with our new friends very soon!

Here is a taster of the fun that we had today …