Gig Gwilym / Gig by Gwilym

Cafwyd prynhawn arbennig yn yr ysgol heddiw gyda’r band Gwilym yn chwarae dwy set yn y neuadd! Roedd hyn i gyd fynd efo #Dydd Miwsig Cymru yfory. Roedd y plant wedi cyffroi’n lan pan gawasnt wybod am hyn yn y gwasanaeth y bore ‘ma a wedi gwirioni cael gwylio’r band. Diolch i Owain o’r Urdd am drefnu ac i’r band am fod mor wych ac annwyl efo’r plant! Dyma linc i roi blas o’r mwynhau i chi!

We had a special afternoon at the school today when the band Gwilym played two sets in the hall! This was to help celebrate #Welsh Music Day tomorrow. The children were very excited when they were told in assembly this morning and were over the moon when they saw them play! Thank you to Owain from the Urdd for arranging and to the band for being so brilliant with the children. Here’s a link to give you a taste of the gig!

https://www.youtube.com/watch?v=sFQoRawMQPQ&feature=youtu.be