#Dydd Miwsig Cymru 2019 Y Bleidlais fawr… / The Big Vote…

Cyrhaeddodd y disgyblion yr ysgol heddiw yn llawn cyffro i glywed canlyniad y bleidlais fawr.

Dros y bythefnos diwethaf, rydym wedi mwynhau gwrando ar 5 cân gan artistiaid Cymraeg sef Gwilym, Yws Gwynedd, Serol Serol, Fleur dy Lys a Yr eira fel rhan o ddathliad #Dydd Miwsig Cymru 2019.

Hoffwn gyhoeddi mai Yws Gwynedd a’i gân ‘Drwy dy lygid di’ yw hoff gan disgyblion Ysgol Bro Alun eleni gyda 56% o bleidleisiau.  Llongyfarchiadau Yws Gwynedd!

Roedd y disgyblion wedi cyffroi yn lân pan gawsom neges fideo gân yr enillydd sef Yws Gwynedd yn ein gwasanaeth  bore ma, Roedd ei wynebau’n werth ei weld! Dyma i chi’r neges…

Hoffwn rannu gyda chi disgyblion Ysgol Bro Alun yn canu ‘Drwy dy lygid di’

 

Our pupils arrived in school this morning full of excitement for the results of our big vote.

Over the past two weeks we have enjoyed listening to 5 songs by Welsh artists Gwilym, Yws Gwynedd, Serol Serol, Fleur dy Lys and Yr Eira as part of the celebrations for #Dydd Miwsig Cymru 2019

Our winner this year and chosen by our pupils was Yws Gwynedd and his song ‘ Drwy dy lygid di ‘ with 56% of the votes.  Congratulations Yws Gwynedd!

The pupils were very excited when we received a video message from the winner, Yws Gwynedd in our assembly this morning, their faces were a picture! This was our message…

We would like to share with you Ysgol Bro Alun’s pupils singing their favourite Welsh song ‘Drwy dy lygi di’

Linc / Link …

https://youtu.be/2Cap4YTmm-c