Dydd Miwsig Cymru Chwefror 8 / February 8, 2019

Dydd Miwsig Cymru
Chwefror 8 / February 8, 2019

Uned Blynyddoedd Cynnar – Blwyddyn Derbyn a Meithrin

Bydd y disgyblion angen dod â phethau i’r ysgol ddydd Gwener, Chwefror 8fed er mwyn ei defnyddio mewn band hwyl a sbri. Gall y plant ddod â unrhywbeth fyddai’n creu offeryn e.e. bocs, sosban, llwyau pren neu fetal. Gallwch roi pasta, reis, pys sych mewn twb i greu maraca syml, neu ddefnyddio sosban neu focs fel drwm.

Early Years Unit – Reception and Nursery years

The pupils will need to bring things to school on Friday, February 8th to play in our fun band. They may bring anything to create a musical instrument e.g. saucepan, metal or wooden spoons, You could put pasta, rice or dried peas in a tub to make a simple maraca or use a saucepan or box as a drum.

Diolch yn fawr / Thank you

Elin Jones Evans