Dyfroedd Alun Bl4 Alyn Waters

Mae Blwyddyn 4 wedi bod yn brysur yn chwilio am adar ym mharc Dyfroedd Alun bore ma. Roedden nhw’n lwcus iawn i weld nifer o adar gwahanol gan gynnwys titw tomos las, drudwen, bran a robin goch!

Year 4 have been busy bird watching in Alyn Waters this morning. They were very lucky to see many different birds including a blue tit, a starling, a crow and a robin!