Mabolgampau’r URDD Athletics

Da iawn Erin Pearson a Ted Pearson am gynrychioli’r ysgol ym Mabolgampau’r Urdd draw ym Mae Colwyn neithiwr. Roeddech chi’n wych! Llongyfarchiadau mawr i Ted am ennill y fedal efydd yn y gystadleuaeth taflu pêl!

Well done to Erin Pearson and Ted Pearson for representing the school at the Urdd Athletics competition in Colwyn Bay last night. You were both fantastic! Congratulations to Ted for winning the bronze medal in the ball throwing competition!